هادی سلطانی زاده

درباره من

دکتر هادی سلطانی زاده
image

استادیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/4/3)

استنادات

211

h-index

8

i10-index

6

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1400/3/30)

استنادات

138

مقالات

23

h-index

7

مؤلفین همکار

20

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۷۴-۱۳۷۸

کارشناسی

دانشگاه مازندران (نوشیروانی بابل)

رشته الکترونیک، عنوان پایان‌نامه: تشخیص کلام

۱۳۷۹-۱۳۸۱

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته الکترونیک، عنوان پایان نامه: تشخیص کلام با استفاده از تکنیک‌های بینایی (لب خوانی)

۱۳۸۱-۱۳۸۷

دکتری

دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته الکترونیک، عنوان پایان‌نامه: روش جدید استخراج ویژگی‌ها و دسته‌بندی اشیاء در الگوی روزت

تجارب

مهارت ها

بازی سازی، بازی‌های حرکتی

برنامه نویسی دلفی

الگوریتم‌های هوشمند، شبکه‌های عصبی، فازی، الگوریتم‌های تکاملی

پردازش صوت و گفتار

پردازش تصویر‌های دیجیتالی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Short-Term Person Re-Identification Using RGB, Depth and Skeleton Information of RGB-D Sensors
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING(2020)
9221907001, ^هادی سلطانی زاده*, ^علی اصغر اروجی
Alzheimer’s disease detection using skeleton data recorded with Kinect camera
CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
9521107002, ^هادی سلطانی زاده*, افسون مهربان, فاطمه خمسه
Tensor-based Sparse Canonical Correlation Analysis via Low Rank Matrix Approximation for RGB-D Long-term Person Re-identification
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2020)
9221907001, ^هادی سلطانی زاده*, ^علی اصغر اروجی
بررسی روشهای شناسایی بیماری آلزایمر با استفاده از آنالیز الگوی راه رفتن
کومش(2020)
9521107002, ^هادی سلطانی زاده*, افسون مهربان, فاطمه خمسه
شناسایی بیماری آلزایمر در سالمندان با استفاده از مدل راه رفتن و دوربین کینکت..
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی(2019)
9521107002, ^هادی سلطانی زاده*, افسون مهربان, فاطمه خمسه
روشی جدید برای تشخیص خودکار بیماری دژنراسیون وابسته ‌به ‌سن ماکولا با استفاده از تصاویر مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی
مجله مهندسی پزشکی زیستی(2019)
9611917005, ^هادی سلطانی زاده*
Multidimensional Sparse representation for Multishot Person Reidentification
IEEE Sensors Letters(2019)
9221907001, ^هادی سلطانی زاده*, ^علی اصغر اروجی
Local Binary Pattern, Local Derivative Pattern and Skeleton Features for RGB-D Person Re-identification
NATIONAL ACADEMY SCIENCE LETTERS-INDIA(2019)
9221907001, ^هادی سلطانی زاده*
Optimal Path Planning for Two Unmanned Aerial Vehicles in DRSS Localization
International journal of control automation and systems(2018)
9111115003, ^هادی سلطانی زاده*
Histogram of the node strength and histogram of the edge weight: two new features for RGB-D person re-identification
Science China-Information Sciences(2018)
9221907001, ^هادی سلطانی زاده*
Multi-constraint QoS routing using a customized lightweight evolutionary strategy
SOFT COMPUTING(2018)
9321107001, ^هادی سلطانی زاده*, ^علی اصغر اروجی
Semi-automated localization of dermal epidermal junction in optical coherence tomography images of skin
APPLIED OPTICS(2017)
عادله تقوی خلیل آباد, Saba Adabi, ANNE CLAYTON, ^هادی سلطانی زاده, DARIUS MEHREGAN, MOHAMMAD R. N. AVANAKI*
Single and Multi UAV Trajectory Control in RF Source localization
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2017)
9111115003, ^هادی سلطانی زاده*
Optimal trajectories for two UAVs in localization of multiple RF sourcesTransactions of the Institute of Measurement and Control
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL(2015)
9111115003, ^هادی سلطانی زاده
Fully Automated lumen detection in intravascular OCT images by using fuzzy system
(2014)
^هادی سلطانی زاده
A novel Dermo-epidermal localization algorithm for Swept source OCT images of human skin
International Society for Optics and Photonics(2017-01-28)
عادله تقوی خلیل آباد, صبا ادبی, ^هادی سلطانی زاده*, Steven Daveluy, Anne Clayton, Mohammad R.N. Avanaki
تشخیص خودکار بیماری ماکولا و میزان پیشرفت آن با استفاده از پردازش تصاویر OCT چشم و روش آستانه گذاری
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119006, ^هادی سلطانی زاده*
تشخیص بیماری حفره ماکولا و میزان پیشرفت آن با استفاده از پردازش تصاویر OCT چشم سیستم فازی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119006*, ^هادی سلطانی زاده
مروری بر روش های تشخیص جنسیت انسان‌ها با استفاده از مدل راه رفتن آن ها
کنفرانس ملی انرژی، فناوری و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر(2015-05-30)
^هادی سلطانی زاده
تشخیص خودکار کیست¬ها در بیماران مبتلا به ماکولاپاتی دیابتی با استفاده از تصاویر OCT
چهارمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران(2014-03-15)
محمد ریاضی اصفهانی, ^هادی سلطانی زاده, حمید ریاضی اصفهانی
یک روش برای پیدا نمودن مدل مسیر برای یافتن محل منبع سیگنال ار اف با دو ئرنده متحرک
سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران(2014-03-04)
^هادی سلطانی زاده
پنهان نگاری در زبان فارسی با استفاده از افزونگی‌های خط نستعلیق
دهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران(2013-08-29)
^هادی سلطانی زاده
حذف تصویر پس زمینه در تصاویر اسکن شده فارسی
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^هادی سلطانی زاده, نجمه زارع
تشخیص کلام با استفاده از تکنیک‌های بینایی(کلمات محدود)
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^هادی سلطانی زاده, نجمه زارع
باینری سازی تصاویر نوشته‌های قدیمی و با کیفیت پایین
نخستین کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی(2012-09-05)
^هادی سلطانی زاده
الگوریتم جدید سیستم ایمنی مصنوعی برای تشخیص داده‌ها در تشخیص چهره
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2011-11-16)
^هادی سلطانی زاده, شهریار برادران شکوهی, نجمه زارع
بهبود شناسایی حملات در سیستمهای تشخیص نفوذ با کاهش ابعاد داده‌های ورودی توسط روش تحلیل مولفه های اساسی
اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2011-11-16)
نجمه زارع, ^هادی سلطانی زاده
رمزنگاری تصویر با استفاده از تابع آشوب دوبعدی و نگاشت استاندارد
هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران(2011-11-16)
^هادی سلطانی زاده, شهریار برادران شکوهی
یافتن یک مجموعه سرویس بهینه در معماری سرویس گرا
اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2011-11-16)
هدی سلطانی زاده, ^هادی سلطانی زاده
تشخیص سریع دایره بر مبنی الگوریتم پرندکان
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^هادی سلطانی زاده
ICDAR 2009 Handwritten Farsi /Arabic Character Recognition Competition
2009 10th International Conference on Document Analysis and Recogition(2009-07-26)
^هادی سلطانی زاده
شناسايي علائم زبان ايما و اشاره فارسي و تبديل آن به نوشتار
نجف زاده علي اكبر(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رمز نگاري تصوير با استفاده از تابع آشوب
ندرلو مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي چهره با در نظر گرفتن افزايش سن
صديقي سارا(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تردد در سيستم آسانسورهاي گروهي با استفاده از مدل سازي شبكه هاي پتري
عباسي هادي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي متن از تصاوير گرفته شده قديمي و با كيفيت پايين
صابري فريد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اتوماتيك پلاك هاي كلسيومي درون عروق كرونري با استفاده از تصاوير OCT
رضائي اشترينان ستاره(تاریخ دفاع: 1393/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موقعيت يابي منبع صوت با استفاده از آرايه هاي ميكروفني بر پايه تخمين تاخير زمان
آرمند رضا(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن ميكرواستريپ با قابليت پيكربندي مجدد در سيستمهاي راديو شناختگر
شربتي وحيد(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و توسعه روشهاي هوشمند و كم انرژي حسگري طيفي براي تحقق سيستم هاي راديو شناختي سبز
عسكري كچوسنگي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي افراد از روي الگوي صوتي راه رفتن
كاوسي علي(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي سيستمي جهت شناسايي دستگاه هاي موسيقي كلاسيك ايراني
پيوندي جواد(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رونويسي خودكار موسيقي
لطفي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي محيط مبتني بر واقعيت مجازي جهت درمان علايم اوتيسم
كاظمي آرزو(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص جنسيت افراد با استفاده از مدل راه رفتن آن ها در دوربين هاي كينكت
احسان فر علي(تاریخ دفاع: 1394/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مسير بهينه تعداد محدود ربات هاي پرنده در مكان يابي همزمان چندين منبع راديويي
شهيديان سيد علي اصغر(تاریخ دفاع: 1395/09/29) ، مقطع : دكتري
تشخيص خودكار بيماري سوراخ ماكولاي چشم توسط پردازش تصاوير OCT
حمزوي هاجر(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن موج نشتي با قابليت پويش فضايي
محمدپورجاغرق سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي لايه اي پوست درتصاوير OCT
تقوي خليل آباد عادله(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد سينرژي متغير با زمان براي تامين فرامين كنترلي سه درجه آزادي مفصل مچ در پروتز دست
جعفري علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازشناسي افراد با استفاده از تصاوير رنگ ، عمق و اسكلت
ايماني زينب(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
تشخيص مانع در تصاوير سونار در زير دريا
اميني شريفه(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص خودكار افتادن فرد سالمند با استفاده از دوربين كينكت
صادقي پري محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تشخيص استرس مبتني بر پاسخ‌هاي رفتاري با استفاده از حسگر كينكت
عامريون مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم تشخيص استرس مبتني بر پاسخ‌هاي رفتاري با استفاده از حسگر كينكت
عامريون مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ضايعات پوستي چهره و تعيين موقعيت سه بعدي آنها با استفاده از دوربين كينكت
جوادي نگارين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي بيمار آلزايمري با استفاده از راه رفتن و دوربين كينكت
پناهي محسن(تاریخ دفاع: 1398/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي افراد مبتلا به بيماري پاركينسون با استفاده از سنسور كينكت
عبدالهي يگانه آرش(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ره يافتي جديد براي شناسايي خودكار بيماري دژنراسيون وابسته به سن ماكولا با استفاده از تصاوير مقطع نگاري همدوسي اپتيكي
بابااوغلي امير(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص ميزان بهبودي در بيماران ناتوان حركتي با استفاده از دوربين كينكت
خالقي اسمعيل(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري آلزايمر با استفاده از تكنيك هاي پردازش گفتار درزبان فارسي
محمودي خديجه(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص بيماري گلوكوم با استفاده از پردازش تصاوير OCT
ناطقي واليجردي مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبیه‌ساز الگوی روزت و الگوریتم بهبود یافته ISODATA برای تشخیص و پیگیری اهداف متحرک
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
پردازش گفتار   (309 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق، کامپیوتر، بیو الکتریک , گرایش : الکترونیک، مخابرات، بیوالکتریک،‌نرم افزار
الکترونیک   (270 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر , گرایش : برق و کامپیوتر
سیستم‌های دیجیتال ۱   (365 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر , گرایش : برق و کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
h_soltanizadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331533995

فرم تماس